Individuālā vingrošana bērniem.

Bērnu un pusaudžu individuālās vingrošanas mērķis ir pareiza fiziskās veselības attīstīšana . Nodarbības laikā tiek veicināta simetriskās stājas veidošanās ar muskulatūras nostiprināšanu un normāla tonusa veicināšanu. Tiek sekmēta lokanības , veiklības un koordinācijas attīstīšanās,  kā arī fiziskās izturības uzlabošana , līdzsvara attīstīšana . Nepieciešamības gadījumā pielieto arī citas specifiskas ,piemēram, Lēnertas -Štrotas skoliozes terapijas metodi, Bobota metodi . Vingrošana labvēlīgi ietekmē visu organismu .