Pilates – Grupās

Pilates ir vingrošanas sistēma visam ķermenim , lai attīstītu un nostiprinātu mugurkaula darbībai svarīgo-dziļo muskuļu struktūru . Lielākā daļa Pilates vingrinājumu tiek izpildīti horizontālā stāvoklī, tā nodrošinot proporcionālu spēku sadalījumu visā ķermenī un maksimāli sargājot no iespējamām traumām . Pilates nodarbībās uzlabojas vispārējās spēka spējas un kustību izpildes procesā muskuļi savu spēku izpauž koncentriskā , eksentriskā un izometriskā režīmā , notiek ķermeņa muskuļu izolācija kustībā, kā arī nepieciešama  spēka izturība šajās nodarbībās . Bet nodarbībās nav iekļauts sirds un asinsvadu treniņš . Šajās nodarbībās kustības notiek lēnā tempā un maksimāli precīzi . Katram nākošajam vingrinājumam ir plūstoši jāpāriet nākamajā, lai to spētu izpildīt neapstājoties, nezaudējot vingrinājuma izpildīšanas tehniku , vieglumu kustībās un graciozitāti .