Slinga terapija

Slinga terapija jeb elastīgo saišu terapija

Slinga terapija vesela kustību aparāta stiprināšanai, ārstniecībai un rehabilitācijai.

slinga terapija

 

Sling exercise therapy (S-E-T) – Slinga jeb saišu terapija ir fizioterapijas metode, kuru pielieto, izmantojot speciālu profesionālu fizioterapijas aprīkojumu REDCORD.

Šī terapija ir pilnīga diagnostikas, aktīvas ārstēšanas un vingrojumu sistēma, kuras pamatā ir individuāla pieeja katram pacientam ar mērķi panākt pastāvīgu muskuloskeletāro traucējumu uzlabošanos. Šis modelis balstās uz mūsdienu aktīvās ārstniecības un rehabilitācijas pamatelementiem. Dotā koncepcija ir izveidota un attīstīta Norvēģijā, tā balstīta uz zinātniskiem principiem un jaunu pētījumu rezultāti apstiprina šī koncepta nemitīgu attīstību.

Ar Slinga terapiju iespējams pacientam nodrošināt vairākas ārstēšanas metodes. Tostarp relaksāciju, locītavu mobilitātes uzlabošanu, trakciju, motorās kontroles uzlabošanu., stabilizējošos vingrojumus, stiepjošos vingrojumus un vingrinājumus ar pretestību, vingrojumi pieaugošā progresijā. Terapijas būtība ir veikt vingrojumus bez gravitācijas ietekmes. Slinga terapiju pielieto pacientiem ar centrālās nervu sistēmas bojājumiem, ar perifērās nervu sistēmas bojājumiem, locītavu slimību gadījumos, pēc traumām un operācijām mugurkaulā un ekstremitātēs, bērniem ar stājas problēmām.

Slinga terapijas koncepta pamatā ietilpst:

  • funkcionālās nespējas diagnostika,
  • ārstēšana,
  • vingrošana,
  • neiromuskulārā aktivizēšana (NEIRAK) – Redcord metode, ar kuras palīdzību tiek stimulēta neiromuskulatūra augstākajā līmenī ar mērķi aktivizēt muskuļus.
  • individuālo vingrošanas programmu izstrāde,
  • grupu nodarbības,
  • vingrošana mājas apstākļos

slinga terapija