Vides pieejamība

SIA”Veselības centrs Medeors”

Informācija par pacientu apkalpošanu, kuriem ir funkcionāli traucējumi.

  1. Ierodoties veselības centrā, pie ieejas durvīm ir atsevišķa zvana poga , kur var zvanīt.
  2. Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu iestādē un pārvietošanos pa telpām nodrošina reģistratūras personāls
  3. Pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem veselības centrs ir nodrošinājis sliedes, pa kurām iespējams nobraukt pa centra kāpnēm ,ko nodrošina un palīdz reģistratūras administrators,kā arī palīdz pārvietošanos pa centra telpām.
  4. Lai informētu iestādes personālu un nodrošinātu ērtākas un savlaicīgākas veselības aprūpes saņemšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem var iepriekš pieteikties pa tālruni:67226062 vai 26176608 vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz : medeors@gmail.com
  5. Visi kabineti ēkā nodrošina apkalpošanu visiem pacientiem.