medeors pluss-s logo

Veselības centrs “Medeors Pluss-S” sertificētie speciālisti sniedz palīdzību cilvēkiem ar muguras problēmām, pēc sporta traumām, pēc operācijas rehabilitācijā, piedāvājam veselības uzturēšanas programmas biroja darbiniekiem, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, kā arī tiem kuriem pāri 60 un vairāk.

Image Alt

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis:

SIA “Vesselības centrs Medeors pluss-S”

Reģ.Nr. 42103090496

juridiskā adrese: Zvirbuļu iela 11,Rīga,LV-1063

mājas lapas adrese: fizioterapijapluss.lv

epasts: medeors@gmail.com

Pacientu privātums SIA “Veselības centrs Medeors pluss -S” ir svarīgs, tāpēc tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai pacientu personas dati būtu drošībā. Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai pacientam būtu saprotams, kā tieši SIA “Veselības centrs Medeors pluss-S” rūpējas par savu pacientu personas datiem un informētu pacientus par viņu tiesībām attiecībā uz saviem personas datiem.

  1. Pacientu datu ievākšana un izmantošana

1.1. Pacientu dati tiek ievākti, kad pacients sazinās ar Medeors pluss-S, izmanto piedāvātos ārstniecības pakalpojumus un apmeklē mājaslapu www.fizioterapijapluss.lv.

1.2. No pacientiem tiek ievākti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dati par veselību, nepilngadīgo pacientu likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, personas kods.

2. Pacientu personas datu apstrādes procesi:

2.1. Zvanot uz Pārziņa norādīto tālruņa numuru, lai pierakstītos pie ārsta vai precizētu informāciju par plānoto ārsta apmeklējumu vai izmeklējumu, tiks ierakstīts komunikācijas saturs.

2.2. Pierakstoties pie ārsta, izmantojot Medeors pluss-S mājaslapu, tiek ievākti sekojoši dati: vārds, tālruņa numurs.

2.3. Pacientam, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Medeors pluss-S apstrādā datu subjekta identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un informāciju par veselību, kas apliecina diagnozi, izmeklējumus, ārstēšanas metodes un citu informāciju, ko attiecīgais veselības aprūpes speciālists konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt medicīniskajā dokumentācijā.

3. Pacientu personas datu apstrādes pamatojums:

3.1. Pacientu datu apstrāde, tajā skaitā sensitīvo datu apstrāde, ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus, tiek veikta pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ārstniecības likumu, Pacientu tiesību likumu, saistošiem MK noteikumiem

4. Pacientu personas datiem piekļūst:

4.1. Medeors pluss-S fizioterapeiti vai citi medicīnisko dokumentu lietvedības darbinieki, kuriem pacientu dati nepieciešami darba pienākumu veikšanai.

4.2. Pacienta radinieki, tuvinieki tikai ar pacienta piekrišanu.

4.3. Pēc rakstiska pieprasījuma un pēc ārstniecības iestādes vadītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas – Pacientu tiesību likuma 10.panta 5.punktā noteiktās personas.

4.4. Personas datu apstrādātāji, atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu.

5. Pacienta informēšana par datu apstrādi:

Pacients par personas datu apstrādi, ko veic GASTRO, tiek informēts šādi:

5.1. Sazinoties telefoniski, datu subjekts tiek informēts par privātuma politikai.

5.2. Apmeklējot mājaslapu, datu subjekts tiek informēts par sīkdatņu izmantošanu.

5.3. Pacients, uzsākot ārstniecības pakalpojumu saņemšanu, tiek informēts par viņa datu apstrādi.

6. Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

6.1. Ja pacienta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.

6.2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta tajā laikā, kad pacienta piekrišana bija spēkā.

6.3. Gadījumā, ja pacients atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata

7. Datu glabāšanas ilgums

7.1. Datiem, kurus Medeors pluss-S apstrādā uz normatīvo aktu pamata (pacientu medicīnas dokumenti), glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanu.

8. Sīkdatnes

8.1. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību.

8.2. Mājas lapā ir iestrādātas tikai Google Analytics sīkdatnes, kas dod iespēju sekot līdzi mājas lapas apmeklētāju skaitam, valsts piederībai, tam, ar kādu pārlūku strādā lietotājs un tieši kuras no GASTRO lapām apmeklē.

8.3. Medeors pluss-S neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Medeors pluss-S informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir Medeors pluss-S leģitīmā interese.

9. Medeors pluss-S nodrošina:

9.1. likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;

9.2. datu apstrādi tikai atbilstošiem un pacientam izskaidrotiem mērķiem;

9.3. datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);

9.4. datu precizitāti; 9.5. datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;

9.6. datu drošību un konfidencialitāti.

10. Pacienta tiesības

10.1.Pacientam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Medeors pluss-S informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzo datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai, ja tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.

10.2.Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz SIA “Veselības centrs Medeors pluss-S ”Dzirnavu iela 91 k-3 Rīgā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: Medeors@gmail.com . Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

10.3.Medeors pluss -S vērš uzmanību, ka personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10.4.Pacientam ir tiesības ziņot par jebkādiem šīs privātuma politikas pārkāpumiem.

10.5.Gadījumā, ja pacients uzskata, ka GASTRO ir rīkojies prettiesiski, pacientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā šobrīd ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011

11. Pacienta personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

12. Privātuma politikas izmaiņas

12.1.Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Medeors pluss-S var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā. Medeors pluss-S iesaka pacientam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju